Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

Převrátilská 330
390 01 Tábor

Informace o kanceláři Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

vznikla jako silná obchodní společnost, která sdružila do té doby kooperující samostatné advokáty v čele s JUDr. Milošem Tuháčkem a Mgr. Františkem Korbelem, Ph. D. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 13. 3. 2007; je vedena v oddíle C, vložka 15051, IČ 28063104, DIČ CZ28063104. Společnost zajišťuje společný výkon advokacie ve smyslu § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

 

Historie společnosti sahá do roku 2004, kdy se oba společníci stali advokáty a zahájili poskytování právních služeb. V průběhu tří let došlo k rozmachu jejich podnikání, rozšiřování spokojené klientely, personálu a odborné profilace. V roce 2005 bylo sídlo kanceláří umístěno do nově rekonstruovaných prostor v Centru služeb Staré město v Táboře (www.centrumsluzebtabor.cz). Růst objemu poskytované pomoci a zájem klientů si brzy vyžádal zřízení dvou dalších pracovišť, pobočky v Praze v lukrativních prostorách na Václavském náměstí a dalších poboček v Táboře a v Českých Budějovicích.

 

Naši kancelář tvoří v současnosti tým právníků; spolupracujeme s partnerskými advokáty v České republice i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Polsko). Jsme dynamicky se rozvíjejícím společenstvím advokátů, které se prosazuje důrazem na nekompromisní kvalitu právních služeb, nasazení, jazykovou výbavu a moderní formy komunikace. Díky vzájemné specializaci v týmu poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech práva. Vedle ryzí advokacie zajišťujeme i související agendy ve spolupráci s daňovými poradci, soudními znalci, notáři a exekutory. Vedeme též program "pro bono" zahrnující obhajobu práv ve veřejném zájmu za zvýhodněných podmínek.

 

Skutečnost, že advokátní kanceláře JUDr. Miloše Tuháčka a Mgr. Františka Korbela, Ph.D. dosáhly již za krátkou dobu své existence výrazných úspěchů a také patřičného uznání, dokumentuje mimo jiné fakt, že členové kanceláří jsou žádanými lektory pro přednášky v oborech specializace, publikují odbornou literaturu a rozšiřují svou působnost o nejvýznamnější, často veřejně známé případy a klientelu v rámci celé ČR.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Společný sekretariát:

vedoucí sl. Lucie Gálová

+420 381 254 904

posta@akkt.cz

Cena za služby Advokátní kancelář Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.

Ceny za právní služby se liší podle množství faktorů. Stanovují se obvykle po dohodě s klientem podle charakteru a náročnosti věci v hodinové sazbě, úkonové sazbě nebo paušální částce za dokončení dohodnuté právní služby.

 

Orientační rozmezí hodinové sazby činí 1.000 - 2.000,- Kč (bez DPH). V odůvodněných případech (např. právní statut či sociální situace klienta, charakter právní služby pro bono apod.) lze cenu snížit, případně sjednat odměnu podílovou. Ceny nad 2.000 Kč/hod. účtujeme za zvlášť náročné právní služby, zejména za použití cizího jazyka nebo cizího práva, za právní služby vysoce specializované a za právní služby, které si klient vyžádá mimo běžné úřední hodiny.

Kde nás najdete?

Zobrazit